• ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานบริการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) จำนวน ๑ อัตรา
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา