สวัสดีผู้เยี่ยมชม!

I'm a news block, edit me in the header template if you want to put any news! :D

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป
คุณสันติ ฝักทอง
ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
การเงินการคลัง, และ 3 เพิ่มเติม
8
10
เอกสารหน่วยงานคุณธรรม
โดย admin
1515-0606-2016201620162016, 12:56 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
35
41
คู่มือแบบขึ้นทะเบียนหน่วย...
โดย ตุ๊
2929-0606-2016201620162016, 11:20 AM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
47
47
ข้อมุลการ จัดสรร สปสข.
โดย ชไมพร
2121-0707-2016201620162016, 05:09 PM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
287
292
506_ 29 กรกฎาคม 59_แก้งล...
โดย อัมฤทธิ์
7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
6
6
ส่งรายงานEPIแก้งลิง
โดย นาริน
0808-0606-2016201620162016, 02:06 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
3
4
ส่งรายงานเดือนกุมภาพันธ์ ...
โดย ทิพวรรณ
0404-0303-2016201620162016, 12:26 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป

ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
งบทดลอง, และ 1 เพิ่มเติม
75
77
ส่งงบทดลองเดือนมิ.ย.59 รพ...
โดย ราตรี
1515-0707-2016201620162016, 02:34 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
105
113
ส่ง FCT ไตรมาส 3 รพ.สต.แก...
โดย ทิพวรรณ
0404-0707-2016201620162016, 12:03 PM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
166
168
ส่งรายงานพัฒนาการเด็กกาบิ...
โดย jiab
9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
357
372
ส่ง 506 รวมไทย
โดย pitak13875
เมื่อวานนี้, 05:10 PM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
57
61
ส่งรายงานNCDมิถุนายน/แก้ง...
โดย นาริน
0606-0707-2016201620162016, 02:31 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
19
19
ส่งรายงานทันตกรรมเดือนกรก...
โดย ทิพวรรณ
2525-0707-2016201620162016, 10:42 AM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
ภาพประชุม
1
1
สมัชชาสุขภาพ
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 12:58 PM
ภาพอบรม/สัมมนา
1
1
ภาพอบรม อสม. Care Giver
โดย admin
0101-1212-2015201520152015, 03:32 PM
ภาพหมอครอบครัว
1
1
มอบยาของขวัญปีใหม่แก่ผุ้ส...
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 01:23 PM
ภาพอื่นๆ
2
2
ฝากให้ลำปางค่ะ
โดย เอื้อมพร
1616-0606-2016201620162016, 11:16 AMผู้ใช้งานขณะนี
Bing

13 ผู้ใช้งาน ที่ออนไลน์เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา (มี 0 สมาชิก, 0 ซ่อนตัว,และ 12 ผู้เยี่ยมชม).
สถิติเว็บบอร์ด
จำนวนโพสต์ 1,215 โพสใน 1,170 กระทู้.
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 49 คน
สมาชิกใหม่ล่าสุด, Apachart
ออนไลน์สูงสุด 19 คน เมื่อ 2525-0202-2016201620162016 เวลา 10:26 AM


Powered by: MyBB, © 2002-2016 MyBB Group.
MyTrade theme by eNvy © 2014.