สวัสดีผู้เยี่ยมชม!

I'm a news block, edit me in the header template if you want to put any news! :D

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป
คุณสันติ ฝักทอง
ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
การเงินการคลัง, และ 2 เพิ่มเติม
4
6
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรา...
โดย admin
0707-0202-2016201620162016, 05:50 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
19
25
แบบประเมินหมู่บ้านปรับเปล...
โดย ตุ๊
เมื่อวานนี้, 11:12 AM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
10
10
เด็ก LD กาบินจ้า
โดย takkyppring
0808-0202-2016201620162016, 03:49 PM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
75
79
506โนนสวาง
โดย นภปภา
เมื่อวานนี้, 04:09 PM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
3
3
ส่งรายงานDM+HT เดือนมกราค...
โดย พรวิภา ประมูลพงศ์
0202-0202-2016201620162016, 12:39 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
2
3
ส่งสันนิษฐานสาเหตุการตาย ...
โดย BrendanJank
1414-1212-2015201520152015, 04:44 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป

ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
งบทดลอง, และ 1 เพิ่มเติม
34
36
งบทดลอง ม.ค.59_03685
โดย ์NewPamPam
10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
64
70
รายงานสันนิษฐานสาเหตุการต...
โดย ์NewPamPam
เมื่อวานนี้, 12:53 PM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
64
66
LD ป.1 รพ.สต.ตุ
โดย เอื้อมพร
0808-0202-2016201620162016, 10:06 PM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
136
151
ส่ง 506 ครับ ผม
โดย ทัศวรรณ์
เมื่อวานนี้, 10:41 AM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
19
23
ส่ง คบส.มค.59
โดย takkyppring
เมื่อวานนี้, 12:43 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
7
7
ส่งรายงานเดือนมกราคม 59 ร...
โดย big2552
0505-0202-2016201620162016, 06:01 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
ภาพประชุม
1
1
สมัชชาสุขภาพ
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 12:58 PM
ภาพอบรม/สัมมนา
1
1
ภาพอบรม อสม. Care Giver
โดย admin
0101-1212-2015201520152015, 03:32 PM
ภาพหมอครอบครัว
1
1
มอบยาของขวัญปีใหม่แก่ผุ้ส...
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 01:23 PM
ภาพอื่นๆ
0
0
ไม่มีผู้ใช้งานขณะนี
Google, Bing

5 ผู้ใช้งาน ที่ออนไลน์เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา (มี 0 สมาชิก, 0 ซ่อนตัว,และ 3 ผู้เยี่ยมชม).
สถิติเว็บบอร์ด
จำนวนโพสต์ 482 โพสใน 440 กระทู้.
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 43 คน
สมาชิกใหม่ล่าสุด, อดิศักดิ์
ออนไลน์สูงสุด 16 คน เมื่อ 0101-1212-2015201520152015 เวลา 03:36 PM


Powered by: MyBB, © 2002-2016 MyBB Group.
MyTrade theme by eNvy © 2014.