สวัสดีผู้เยี่ยมชม!

I'm a news block, edit me in the header template if you want to put any news! :D

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป
คุณสันติ ฝักทอง
ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
การเงินการคลัง, และ 2 เพิ่มเติม
7
9
แบบสำรวจการถือครองกรรมสิท...
โดย admin
0101-0404-2016201620162016, 03:56 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
25
31
สรุปวาระประชุมเดือนมีนาคม...
โดย ตุ๊
0404-0404-2016201620162016, 11:08 AM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
25
25
หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง แก่งเ...
โดย lampang
เมื่อวานนี้, 04:50 PM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
175
180
รพ.สต.ตุ ส่งรายงาน 506...
โดย tonmos77
เมื่อวานนี้, 04:26 PM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
3
3
ส่งรายงานDM+HT เดือนมกราค...
โดย พรวิภา ประมูลพงศ์
0202-0202-2016201620162016, 12:39 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
3
4
ส่งรายงานเดือนกุมภาพันธ์ ...
โดย ทิพวรรณ
0404-0303-2016201620162016, 12:26 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป

ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
งบทดลอง, และ 1 เพิ่มเติม
59
61
แบบสำรวจการถือกรรมสิทธิ์ท...
โดย boy
2323-0404-2016201620162016, 05:22 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
95
103
สาเหตุการตาย เม.ย.รวมไทย
โดย สริตา
เมื่อวานนี้, 11:36 AM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
115
117
รายงานอนามัยแม่และเด็ก เม...
โดย สริตา
เมื่อวานนี้, 11:35 AM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
258
273
ส่ง รง ควบคุมโรค แก่งเค็ง...
โดย lampang
เมื่อวานนี้, 05:06 PM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
44
48
ส่งรายงาน NCD เมย 59 ขุมค...
โดย ขนิษฐา
เมื่อวานนี้, 11:45 AM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
13
13
ส่งรายงานเดือนเมษายน 2559...
โดย ทิพวรรณ
2121-0404-2016201620162016, 02:37 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
ภาพประชุม
1
1
สมัชชาสุขภาพ
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 12:58 PM
ภาพอบรม/สัมมนา
1
1
ภาพอบรม อสม. Care Giver
โดย admin
0101-1212-2015201520152015, 03:32 PM
ภาพหมอครอบครัว
1
1
มอบยาของขวัญปีใหม่แก่ผุ้ส...
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 01:23 PM
ภาพอื่นๆ
1
1
ภาพกิจกรรม รพ.สต.ขุมคำ
โดย อดิศักดิ์
2727-0202-2016201620162016, 10:54 AMผู้ใช้งานขณะนี


1 ผู้ใช้งาน ที่ออนไลน์เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา (มี 0 สมาชิก, 0 ซ่อนตัว,และ 1 ผู้เยี่ยมชม).
สถิติเว็บบอร์ด
จำนวนโพสต์ 871 โพสใน 826 กระทู้.
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 47 คน
สมาชิกใหม่ล่าสุด, Unseen1
ออนไลน์สูงสุด 19 คน เมื่อ 2525-0202-2016201620162016 เวลา 10:26 AM


Powered by: MyBB, © 2002-2016 MyBB Group.
MyTrade theme by eNvy © 2014.