สวัสดีผู้เยี่ยมชม!

I'm a news block, edit me in the header template if you want to put any news! :D

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป
คุณสันติ ฝักทอง
ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
การเงินการคลัง, และ 3 เพิ่มเติม
37
40
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง...
โดย admin
0707-0303-2018201820182018, 06:55 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
85
94
ค่าเสื่อมปี 2561
โดย ตุ๊
0404-0101-2018201820182018, 04:19 PM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
58
59
แบบฟอร์มประเมิน 4 กลุ่มโร...
โดย Wattanut
1515-1111-2017201720172017, 10:48 AM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
505
514
506_16 มีนาคม 61 แก้งลิง
โดย อัมฤทธิ์
1616-0303-2018201820182018, 11:09 AM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
7
7
รายชื่อผู้งดเหล้าครบพรรษา...
โดย พริง พริง
1515-1111-2016201620162016, 12:34 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
3
5
ส่งสรุปสมัชชา ตำบลกาบิน ใ...
โดย MayorLong
2424-0808-2016201620162016, 04:55 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป

ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
งบทดลอง, และ 1 เพิ่มเติม
99
102
ส่งงบทดลองเดือนมิ.ย.60 รพ...
โดย ราตรี
0808-0707-2017201720172017, 01:32 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
113
124
แบบสำรวจครุภัณฑ์ตามข้อสั่...
โดย Eansihadis
1212-0707-2017201720172017, 05:14 PM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
217
222
ส่งรายงานชมรมผู้สูงอายุเด...
โดย Wattanut
1515-1111-2017201720172017, 10:47 AM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
616
634
ส่งรายงานสำรวจ ค่า HI-CI ...
โดย ทิพวรรณ
0909-0303-2018201820182018, 12:26 PM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
75
82
รายงาน 506-รพ.สต.โนนสวาง
โดย พริง พริง
2121-1111-2017201720172017, 10:44 AM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
31
31
ส่งรายงานเดือน มี.ค. 60 ร...
โดย Jirasak
1818-0404-2017201720172017, 08:41 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
ภาพประชุม
1
1
สมัชชาสุขภาพ
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 12:58 PM
ภาพอบรม/สัมมนา
1
1
ภาพอบรม อสม. Care Giver
โดย admin
0101-1212-2015201520152015, 03:32 PM
ภาพหมอครอบครัว
1
2
มอบยาของขวัญปีใหม่แก่ผุ้ส...
โดย Seaonlin
1111-0404-2017201720172017, 12:23 PM
ภาพอื่นๆ
2
3
ภาพกิจกรรม รพ.สต.ขุมคำ
โดย Seaonlin
1111-0404-2017201720172017, 12:23 PMผู้ใช้งานขณะนี


16 ผู้ใช้งาน ที่ออนไลน์เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา (มี 0 สมาชิก, 0 ซ่อนตัว,และ 16 ผู้เยี่ยมชม).
สถิติเว็บบอร์ด
จำนวนโพสต์ 1,921 โพสใน 1,851 กระทู้.
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 79 คน
สมาชิกใหม่ล่าสุด, Kittiarun
ออนไลน์สูงสุด 33 คน เมื่อ 1616-0606-2017201720172017 เวลา 02:28 PM


Powered by: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.
MyTrade theme by eNvy © 2014.