สวัสดีผู้เยี่ยมชม!

I'm a news block, edit me in the header template if you want to put any news! :D

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป
คุณสันติ ฝักทอง
ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
การเงินการคลัง, และ 3 เพิ่มเติม
17
20
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏ...
โดย admin
0909-0909-2016201620162016, 10:40 AM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
40
46
แบบเคลม สิทธิ์ข้าราชการ/อ...
โดย ตุ๊
1515-0909-2016201620162016, 10:40 AM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
49
49
โนนสวางตั้งครรภ์กลุ่มเสี่...
โดย moo2009
0202-0808-2016201620162016, 11:50 AM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
356
361
รพ.สต.ตุ ส่งรายงาน 506...
โดย tonmos77
2222-0909-2016201620162016, 04:10 PM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
6
6
ส่งรายงานEPIแก้งลิง
โดย นาริน
0808-0606-2016201620162016, 02:06 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
3
5
ส่งสรุปสมัชชา ตำบลกาบิน ใ...
โดย MayorLong
2424-0808-2016201620162016, 04:55 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป

ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
งบทดลอง, และ 1 เพิ่มเติม
87
89
ส่งงบทดลองเดือนพ.ค.59-ส.ค...
โดย ราตรี
1313-0909-2016201620162016, 01:01 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
106
114
แบบสำรวจครุภัณฑ์ตามข้อสั่...
โดย ์NewPamPam
0909-0808-2016201620162016, 04:51 PM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
183
185
รายงานสุขภาพจิตสิงหาคม59/...
โดย นาริน
0606-0909-2016201620162016, 04:42 PM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
421
437
ส่ง 506_23 ก.ย.59 รพ.สต.แ...
โดย ทิพวรรณ
2323-0909-2016201620162016, 02:32 PM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
65
69
ส่งรายงานNCD/แก้งลิง
โดย นาริน
0909-0909-2016201620162016, 01:15 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
23
23
ส่งรายงานทันตกรรมเดือนกัน...
โดย ทิพวรรณ
2222-0909-2016201620162016, 11:42 AM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
ภาพประชุม
1
1
สมัชชาสุขภาพ
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 12:58 PM
ภาพอบรม/สัมมนา
1
1
ภาพอบรม อสม. Care Giver
โดย admin
0101-1212-2015201520152015, 03:32 PM
ภาพหมอครอบครัว
1
1
มอบยาของขวัญปีใหม่แก่ผุ้ส...
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 01:23 PM
ภาพอื่นๆ
2
2
ฝากให้ลำปางค่ะ
โดย เอื้อมพร
1616-0606-2016201620162016, 11:16 AMผู้ใช้งานขณะนี
Google

8 ผู้ใช้งาน ที่ออนไลน์เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา (มี 0 สมาชิก, 0 ซ่อนตัว,และ 7 ผู้เยี่ยมชม).
สถิติเว็บบอร์ด
จำนวนโพสต์ 1,409 โพสใน 1,361 กระทู้.
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 51 คน
สมาชิกใหม่ล่าสุด, nuch
ออนไลน์สูงสุด 29 คน เมื่อ 1212-0909-2016201620162016 เวลา 10:13 AM


Powered by: MyBB, © 2002-2016 MyBB Group.
MyTrade theme by eNvy © 2014.