สวัสดีผู้เยี่ยมชม!

I'm a news block, edit me in the header template if you want to put any news! :D

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป
คุณสันติ ฝักทอง
ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
การเงินการคลัง, และ 3 เพิ่มเติม
33
36
แผนการเงินการคลัง 2560 _2
โดย admin
1717-0505-2017201720172017, 06:25 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
76
84
รายงานการสันนิษฐานการตาย ...
โดย ตุ๊
2020-0606-2017201720172017, 11:00 AM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
58
58
sar ณัชพล
โดย moo2009
0606-0101-2017201720172017, 10:08 AM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
479
487
ตัวอย่างทะเบียนแจ้งข่าวโร...
โดย ชยานันต์ ศรีธรรมมา
2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
7
7
รายชื่อผู้งดเหล้าครบพรรษา...
โดย พริง พริง
1515-1111-2016201620162016, 12:34 PM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
3
5
ส่งสรุปสมัชชา ตำบลกาบิน ใ...
โดย MayorLong
2424-0808-2016201620162016, 04:55 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
บริหารงานทั่วไป

ดูแลโดย: santi
หัวข้อย่อย:
งบทดลอง, และ 1 เพิ่มเติม
98
101
ส่งงบทดลองเดือนพ.ค.60 รพ....
โดย ราตรี
2020-0606-2017201720172017, 05:33 PM
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ประกันฯ
คุณพิษธพร เติมบุญ
ดูแลโดย: ตุ๊
113
123
ข้อมูล อสค.ขุมคำ60
โดย nuch
0707-0404-2017201720172017, 09:51 AM
ส่งเสริม เวชปฏิบัติครอบครัว การแพทย์และสุขภาพจิต
คุณชไมพร ชมพันธ์
ดูแลโดย: ชไมพร
217
221
ส่งรายงานชมรมผู้สูงอายุเด...
โดย ทิพวรรณ
0101-0505-2017201720172017, 10:37 AM
ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม
คุณชยานันท์ ศรีธรรมมา
ดูแลโดย: ชยานันต์
550
568
รายงาน 506-รพ.สต.โนนสวาง
โดย พริง พริง
2121-0606-2017201720172017, 03:10 PM
เภสัชสาธารณสุขและคุ้มครอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ แผนไทย
คุณสุพรรณษา นันตะบุตร
74
81
รายงาน506-รพ.สต.โนนสวาง
โดย พริง พริง
0808-0606-2017201720172017, 10:27 AM
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทันตสาธารณสุข
คุณอาคม พงษ์ศรี
ดูแลโดย: อาคม พงษ์ศรี
31
31
ส่งรายงานเดือน มี.ค. 60 ร...
โดย Jirasak
1818-0404-2017201720172017, 08:41 PM

[-]
หัวข้อ กระทู้ / โพสต์ โพสต์ล่าสุด
ภาพประชุม
1
1
สมัชชาสุขภาพ
โดย admin
0606-0101-2016201620162016, 12:58 PM
ภาพอบรม/สัมมนา
1
1
ภาพอบรม อสม. Care Giver
โดย admin
0101-1212-2015201520152015, 03:32 PM
ภาพหมอครอบครัว
1
2
มอบยาของขวัญปีใหม่แก่ผุ้ส...
โดย Seaonlin
1111-0404-2017201720172017, 12:23 PM
ภาพอื่นๆ
2
3
ภาพกิจกรรม รพ.สต.ขุมคำ
โดย Seaonlin
1111-0404-2017201720172017, 12:23 PMผู้ใช้งานขณะนี
Bing

13 ผู้ใช้งาน ที่ออนไลน์เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา (มี 0 สมาชิก, 0 ซ่อนตัว,และ 12 ผู้เยี่ยมชม).
สถิติเว็บบอร์ด
จำนวนโพสต์ 1,809 โพสใน 1,744 กระทู้.
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 66 คน
สมาชิกใหม่ล่าสุด, รพ.สต.ขุมคำ
ออนไลน์สูงสุด 33 คน เมื่อ 1616-0606-2017201720172017 เวลา 02:28 PM


Powered by: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.
MyTrade theme by eNvy © 2014.